Využijte potenciál zaměstnanců na maximum!

Zvyšte efektivitu práce, ušetřete personální náklady
a zjednodušte si evidenci práce s Mango Control.

Zjistěte více

Dejte lidem prostor tvořit a řízení procesů nechte na systému

Mango Control je komplexní informační systém, který vám pomůže lépe řídit procesy, zaměstnance i stroje.

Řízení procesů (BPM)

Zjednodušte své firemní procesy a uchovávejte své know-how přehledně na jednom místě.

Plánování zdrojů (ERP)

Plánujte a řiďte práci svých lidí i strojů efektivněji. Evidujte práci snadno a pohodlně.

Cloud bez starostí

Starosti s hardware a software hoďte za hlavu. Bezpečnost i zálohování zajistíme za vás.

Podpora

Garantujeme dostupnost systému a v případě problému jsme vám k dispozici každý den od 7 do 22 h.

Zjistěte, jak vám Mango Control pomůže
Jak pomůže postupům ?
Jak pomůže lidem ?
Jak pomůže projektům ?
Jak pomůže výrobě ?

Pracovní postupy – Vaše knowhow

Díky dokonale zvládnutým procesům již nikdy na nic nezapomenete.

 • Pracovní postupy nemusíte nosit v hlavě, jsou na jednom místě
 • Noví zaměstnanci se zaučí rychleji a dříve se stanou plnohodnotnou posilou
 • Omezíte lidské chyby
 • Nudné operace budou automatizovány

Efektivnější řízení lidí zvýší produktivitu

Zvyšte produktivitu svých zaměstnanců. Přehledně sledujete a nastavujete jejich kapacity.

 • Každý má svůj jasný seznam úkolů
 • Využívejte kapacity všech naplno
 • Plánujte vznik nových úkolů v konkrétních časech
 • Nové úkoly vznikají v rámci procesu automaticky
 • Sledujte skutečně odvedenou práci

S projektovým řízením se už neztratíte

V každém okamžiku máte dokonalý přehled o všech projektech.

 • Mějte jistotu, že se vše stihne včas
 • Upozorní na problém a včas ho eskaluje
 • Sledujte stav a historii projektů
 • Vše o projektu na jednom místě

Vše vyrobíte včas

Mějte výrobu plně pod kontrolou.

 • Plánujte výrobní postupy
 • Přiřazujte lidské i technické zdroje
 • Výrobní operace se řadí automaticky
 • Každý stroj má svoji frontu operací
 • Sledujte výrobní časy jednotlivých operací

Mango Control je flexibilní BPM a ERP systém

Vše si nastavujete a budujete dle potřeb vaší společnosti. Pomůže vám řídit libovolně komplikované procesy nezávisle na velikosti vaší společnosti. Zvýší efektivitu práce vašich zaměstnanců, ať jich máte jen pár nebo tisíce. Procesní řízení a plánování zdrojů totiž není téma jen pro velké společnosti. Pomůže zefektivnit provoz i malým firmám. Dokonce i jednotlivci na volné noze se učí zavádět procesy, protože jim prokazatelně pomáhají dosáhnout vyšší efektivity práce. Mango Control se přizpůsobí vašim potřebám a lze ho snadno rozšířit o další funkcionalitu prostřednictvím modulů z ostatních částí informačního systému Mango:

 • CRM – vztahy se zákazníky
 • Sales – řízení zakázek
 • Billing – fakturace, platby, pohledávky
 • Stores – evidence zařízení, sklady zboží
 • Telemetrie – měření hodnot na dálku
 • Call centrum – pro komunikaci se zákazníky

V rámci Mango Control získáte

 • Dashboard s konfigurovatelným přehledem procesů a základní statistikou
 • Komplexní nastavování, kdo je kdy upozorňován na změny v procesu
 • Příchozí emaily mohou být přímo zpracovány procesním systémem
 • Příchozí emaily mohou být přímo zpracovány procesním systémem
 • Konfigurovatelné výstupní PDF dokumenty pro tisk pro každý stav procesu
 • Pokročilé statistiky o průběhu procesů

Příklad použití Mango Control

Mezinárodní společnost potřebuje vytvořit a lokalizovat reklamní bannery na svých webech.

Proces v Mango Control

Ústředí bude chtít nasadit nový banner

Každý nový baner prochází procesem od vytvoření přes jeho tvorbu a přes lokalizace a nasazení v národních pobočkách až po dokončení procesu. Pro každou národní pobočku vzniká nový subproces v rámci kterého pobočka volí, zda chce tento banner, probíhá pak případně jeho lokalizace a nasazení. Jakmile jsou vyřešeny subprocesy pro všechny národní pobočky, dojde i k dokončení nadřízeného procesu pro banner.

Procesu se účastní tři zdroje, jde vždy o skupinu více lidí, je to ústředí nadnárodní společnosti , která proces startuje a kontroluje, pak jsou to týmy v jednotlivých národních pobočkách , ti rozhodují, zda daný banner chtějí, překládají texty a kontrolují lokalizaci a nakonec tým grafiků , který tvoří samotné bannery.

Každý zdroj (zde člověk) má k dispozici jednoduchý a správně seřazený seznam procesů , na kterých má zrovna v daném okamžiku pracovat . Samozřejmostí jsou mailová a SMS upozornění.


Proces v Mango Control

Ústředí začíná tvořit proces pro nový banner

Ústředí musí vytvořit zadání pro banner, to spočívá ve volbě kroku Vytvoř banner , vložení názvu produktu a v zapsání textů na banneru v angličtině, ústředí také předvolí to, pro které země má být banner určený.

Proces v Mango Control

Grafici tvoří anglickou verzi banneru

Jakmile grafici vytvoří anglický banner, zvolí Pošli EN banner na ústředí , zároveň také vloží odkaz na anglický banner do procesu. Automaticky jsou také vytvořeny všechny podprocesy pro jednotlivé národní pobočky pro případnou lokalizaci.

Proces v Mango Control

Národní pobočka volí zda chce banner

Národní pobočka volí krok Chceme lokalizovat tento banner nebo Nechceme tento banner . V případě, že banner chce, vkládá i přeložené texty.

Proces v Mango Control

Grafici tvoří lokalizovaný banner

Grafici po dokončení daného lokalizovaného banneru volí krok Pošli lokalizovaný banner ke schválení a vloží odkaz na lokalizovaný banner.

Proces v Mango Control

Národní pobočka schvaluje lokalizovaný banner

Národní pobočka má k dispozici anglický i lokalizovaný banner a v případě, že lokalizovaný banner neschvaluje volí Opravit lokalizovaný banner a zároveň vyplní komentář, co není správně, když jej schvaluje, tak volí Potvrzuji lokalizovaný banner .

Proces v Mango Control

Ústředí nasadí lokalizovaný banner na weby

Ústředí nasadí banner a volí krok Zveřejni banner.

Proces v Mango Control

Probíhají jednotlivé subprocesy u dalších národních poboček

Všechny národní subprocesy probíhají paralelně. Jakmile jsou lokalizace ukončeny, dojde automaticky k dokončení nadřízeného procesu

Proces v Mango Control

Všechny lokalizace vyřešeny a celý proces je ukončen

Proces je dokončen. V průběhu procesu systém může hlídat např. termíny , aby celý proces běžel bez zdržení, může také provádět eskalace na nadřízené týmy a další činnosti.

Buďte efektivnější již od 1 990 Kč/měsíc

Začněte svoji organizaci řídit efektivněji. Usnadněte svým zaměstnancům práci.
Nenuťte je přemýšlet nad dalšími kroky a budou mít víc času dělat to, v čem jsou nejlepší.

Kontaktujte našeho obchodníka

Ráda zodpovím Vaše dotazy
Lenka Ševčíková | OG Soft s.r.o.

Navštivte náš seminář ZDARMA

Připravili jsme pro vás semináře na téma Mango Control - Efektivní řízení podniku.
Na semináři zjistíte, jak efektivněji řídit práci zaměstnanců, jak ušetřit personální náklady a jak vést pohodlnou evidenci práce.


Přihlašte se na seminář